NETWORK GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN ESASLARI

NETWORK GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN ESASLARI

Güvenlik Politikalarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

Kurumların gelecekteki büyüme hızının en belirleyici özelliklerinden biri olan network güvenliği güvenlikle ilgili problemlerin minimize edilmesini sağlar. Bu sitemler ile kurumların güvenlik seviyesi maksimuma çıkarılır. Bu işlem esnasında uygulanan doğru güvenlik politikaları kullanıcıların bilgiye erişiminde hız kaybı yaşamadan gerçekleşmesine olanak sağlar. İlgili platformlara başarıyla uygulanan sistemlere gibi firmalar aracılığıyla ulaşılabilir. Güvenlik mimarisi tasarımı ile bilgi sistemlerinde oluşan problemlerin engellenmesini sağlayan sistemler, alınan sonuçlara göre güvenlik politikalarının belirlenmesine olanak sağlar. Network güvenlik sistemlerinde belirlenen güvenlik politikaları sonrasında saptanan ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm önerileri üretilir. Ağ tabanlı erişim kontrolünün sağlandığı network güvenliği sistemlerinde kullanıcıların bazı politikalara tabi tutulması gereklidir. Bu politikalar neticesinde denetlenen kullanıcıların veri erişiminde kusursuz hizmetlerin alınmasını sağlar.

Network Güvenlik Hizmetlerinin İşlenmesi

Network güvenlik sistemlerinde oluşturulan güvenlik duvarı hangi kişilerin ve hangi cihazların ağa katılma girişiminde bulunduğunun tespit edilmesini sağlar. Yetki verme aşamasında da belirleyicilik imkanı sunan sistemler ağ güvenliğinde çok hassas ayarlamaların yapılmasını sağlar. Güvenlik duvarının çalışır durumda olması, sabit diskin şifrelenmesi, gerekli yamaların uygulanması gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan sistemler aynı zamanda özelleşmiş teknolojilerin de desteklenmesine yardımcı olur. Network güvenlik sistemleri, cihaz ve kullanıcı bazlı erişimde denetim ve yetki mekanizmalarının işletilmesine yardımcı olur. Anti virüs çözümleriyle veri güvenliğinde mutlak başarı sağlayan çözümler ağ güvenliğinde oluşan ve oluşabilecek tehditlerin bertaraf edilmesini sağlar.