Halkla ilişkiler nedir

Halkla ilişkiler nedir

Halkla ilişkiler nedir

Halkla ilişkiler isteyerek yapılan, organize bir faaliyettir. Araştırma ve analiz içeren düzenli bir çalışmadır. İdeal olarak kuruluşla hedef kitlesi arasında karşılıklı yarar sağlamaktır. Halkla ilişkiler bir karar alındıktan sonra sadece bilgi vermeyi değil, aynı zamanda danışmanlık yapmayı ve problemleri çözümlemeyi de kapsamaktadır. Bu bakımdan halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonudur.

Hem insan kaynakları hem de kurumsal iletişim departmanları ile koordine bir şekilde çalışarak kurum içi iletişim stratejilerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir rol oynayan halkla ilişkiler ve iletişim danışmanlığı ajansı TIME Public Relations – TimePR, öncelikle firmanın ve markanın detaylı bir araştırmasını yapıp, fotoğrafını çekiyor. Çektiği bu fotoğrafı, firma yöneticileriyle inceleyip, söz konusu kurumun ihtiyaçları noktasında bir plan ortaya koyuyor.

TimePR’ın sunduğu hizmetler kurumların farklı iletişim ihtiyaçlarına hitap ediyor. Ajansın tasarladığı her hikâye, her proje; üretilen her içerik, organizasyonun iş hedefleri doğrultusunda kurgulanarak, yatırımcılar, medya, çalışanlar, iş ortakları ve tüketiciler ile buluşturuluyor.

Listen, Create, Tell… Üç adımdan oluşan iletişim felsefesi ışığında önce kurumları dinleyen TimePR, anlatılanları stratejik süzgeçten geçirerek yeniden kurguluyor. İletişim için ihtiyaç duyulan yaratıcı mesaj ve bilgiyi üreten ajans, sonrasında bu bilgileri hikayeleştiriyor. Üçüncü aşamada ise doğru hedef kitleye, en doğru iletişim kanal ve araçlarını kullanarak aktarıyor. Çok daha detaylı bilgi için adresimizi ziyaret edebilirsiniz.