Çevirinin Günlük Yaşamdaki Yeri

Çevirinin Günlük Yaşamdaki Yeri

Çevirinin Odağı Nedir

Günlük yaşamda sadece dilin kendisini kullanmıyoruz, aynı zamanda dilin çerçevesinde onun pek çok göstergelerinden faydalanmaktayız. Her ne kadar gün içerisinde sözsel iletişim çerçevesinde bunun ayırdına pek varılmasa da şu da bir gerçek ki iletişimin vazgeçilmez dayanaklarından biri de bu göstergelerdir. Bu noktadan hareketle elimizdeki verilerle hem sözlü ve yazılı tercüme arasında bir uygunluk olduğu konusunda rahatlıkla bahis açabiliriz. Bu bize dilde esneklik kazandırır ve bunun yanı sıra anlamsal olarak sözcüklere yaklaşımımızda erek ve kaynak dil açısından yardımcı olur. Esasında bu tip durumlarda çevirmenden beklenen genellikle çok yönlü bakış açısıdır. Zira çok yönlü bakış açısı günlük yaşam içerisinde merkezi bir hakimiyet taşır. Buradan hareketle çevirmen metinlerini oluştururken aynı zamanda da çevirdiği dil ile orijinal metin arasında sıkı bir bağ kurmuş olur.Çeviri algısı her ne kadar sözlü ve yazılı tercüme olarak ikiye ayrılmış olsa da biliyoruz ki bunların kendi aralarında da temel farklılıklar mevcuttur. Esasında bu tip durumlarda çeviri ve çevirmen odağına tam olarak neyi alıyor onu çok iyi bilmek gerekir.

Çeviri Grupları

Yazılı tercüme bağlamında sözel ifadeyi dışarıya atarak yazınsal olanı süzgeçten geçirmek şu an bulunduğumuz noktada bize fayda sağlayacaktır. Zira kelime grupları gibi çevirigrupları açısından da herhangi bir analojiden söz edilebilir. Açıkça belirtmek gerekirse çeviri gruplarına dair kitaplarda hatta bilhassa ders kitaplarında yazıp, çizilen birçok şey vardır. Bizim burada bahsettiğimiz çeviri grupları bu tür bir anlamsallıktan uzak, daha çok toplumsal normlara yönelik bir yaklaşımdır. Zira çeviri grupları genellikle çeviri öncesinden ziyade çeviri yapılmakta olurken ortaya çıkar. Ve bu her çevirmenin dikkat edebileceği bir şey değildir. Bu doğrultuda şu ifadeyi kullansak yanlış olmayacaktır: Çeviri grupları çevirmenin elinden çıkan dilsel bağlamdır.Bu tip bir gelişim çevirmene bağlıdır. Çevirmen bugüne kadar elinden kaç adet proje geçirmişse o denli tecrübeli ve bu tip algıları çevirdiği metin içerisinde yansıtandır. Zira biliyoruz ki çeviri alanında kültürel, tarihsel, politik, sosyolojik olarak pek çok faktör rol oynamaktadır.

www.nettercume.com.tr