Ses İzolasyonu Nedir

Ses İzolasyonu Nedir

İzolasyon Nedir

İstenmeyen ve rahatsız eden sesler genel olarak gürültü olarak adlandırılır. Sürekli gürültüye maruz kalmak insanların çeşitli sağlık problemleri yaşamasına neden olabilir. Ses izolasyon uygulamaları hakkında sayfayı ziyaret ederek teknik bilgi alabilirsiniz. Bu nedenle insanların bulunduğu bir ortamın ses ve gürültüden izole edilmesi gerekir. Bu amaçla gerçekleştirilen ses izolasyon uygulaması, sesin bir yerden başka bir yere ulaşmasını engellemeye yönelik bir uygulamadır ve sesin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini asgari düzeye indirir. Uygulama örnekleri için ilgltd.com.tr inceleyebilirsiniz.

Ses Yalıtım Uygulanması Gereken Yerler

İzolasyon; en basit anlatımla yalıtım demektir. Isı, elektrik, soğuk, ses vb. maddelerin iletimini engelleyen yalıtım daha sağlıklı bir yaşam için gerekli bir uygulamadır. Yalıtım deyince daha çok insanların aklına ısı yalıtım uygulaması gelir. Oysa insanlar gün içinde çok yüksek sese ve gürültüye maruz kalmaktadır. Ses izolasyon kavramı kentleşme ile birlikte hayatımıza giren bir kavramdır. Kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan yoğun gürültü insanların sağlığını bozmakta, baş ağrısı ve stres başta olmak üzere pek çok fizyolojik ve psikolojik problemi beraberinde getirmektedir. Gürültünün yaratmış olduğu bu olumsuzluk ancak ses yalıtımı ile bertaraf edilebilir. Yüksek ses üreten her alanda ses yalıtımı uygulaması yapılabilir. Ancak bazı yerlerde bu uygulamanın yapılması zorunludur. Sinema salonları, konser salonları, ses kayıt stüdyoları, soğutma sistemi bulunan mekanlar, jeneratör, hidrofor, asansör gibi makinelerin bulunduğu bölümler mutlaka yüksek sesi engellemek üzere yalıtılmalıdır.