Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Otomasyon Nedir?

İnsanlık tarihi yenileşme ve gelişmeler ve bu yenileşme ve gelişmeler paralelinde insan hayatını hayatı icatları beraberinde getirmiştir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte gerçekleşen sanayi devrimi de hayatımızı birçok yönden etkilemiş, üretimde makinelerin kullanılmaya başlanması sonucunu doğurmuştur. Günümüzde üretimin daha hızlı, seri ve kar amaçlı yapılmasını sağlayan endüstriyel otomasyon da hayatımaz HMI, PLC gibi kavramların girmesine neden olmuştur. Otomasyon işlemlerini hızlı ve seri bir şekilde yapan PLC ve Hmi satışı ve kurulum fiyatlarına babilotomasyon.com sayfadan ulaşabilirsiniz.

HMI Nedir

Otomasyon, en basit anlatımla insan eli ile yapılan işlerin makineler ile yapılmasıdır. Endüstriyel otomasyon ise işlerin insan ve makine arasında paylaştırılması ile üretim kalitesini artırmak için teknolojiden yararlanmaktır. 1980’li yıllardan itibaren endüstriyel ürün tasarımı ve üretimi alanında gerçekleşen yenilikler kapsamında kullanılmaya başlanan bir sistemdir. Ürün tasarımı, ürün takibi, üretim sürecini gözlemleme, modelleme ve kontrol sistemlerini içine alan endüstriyel otomasyonun hayata geçirilmesi amacı ile kullanılan pek çok sistem parçası vardır. PLC ve HMI bunlardan birisidir. Üretim sürecinin tasarlanması, kontrolü, takip edilmesi ve kontrolünü sağlayan sistem parçaları üretimin kalitesini artırır, firmalara rekabet ortamında önemli avantajlar sağlar. Endüstriyel otomasyon alanında kullanılan insan makine arayüzü olarak da tanımlanabilen Hmi sistemin önemli bir parçasıdır. Hmi satışı ve teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için safyayı ziyaret edebilirsiniz.