Geçmişten Bugüne Sizlerin Yanında!

Geçmişten Bugüne Sizlerin Yanında!

Geçmişten Bugüne Çekül Vakfı

Çekül, yıllardır kamuoyu duyarlılığını geliştirmekte ve geleneksel değerleri korumaya çalışmaktadır. Geleneksel varlıkları orijinal hallerini bozmadan koruyan ve iyileştirme, yaşatma amacı ile hedeflerine ulaşmaya çalışan bir kuruluştur. Ülkenin hem doğal, hem kültürel hem de geleneksel varlıklarını korumak amacı ile yıllardır çalışmakta ve çalışmalarını ilerletmektedir. Doğa, kültür ve de insan arasındaki bağı korumakta ve iyileştirmeler yapmaya çalışmaktadır. Kuruluş şuana dek hayata koyduğu tüm projelerde bu bağlantı için çalışmakta ve hem küçük birimler için hem de ülke geneli için faydalı olacak işler için çalışmaktadır. Kültürel dokunun korunması için çalışan kuruluş için, gönüllü desteği oldukça önemlidir. Gönüllü çalışan kişiler ile tüm faaliyet ve projelerinde el ele çalışma amacı olan kuruluş, günden güne büyümekte ve yaptığı işler ile farkındalık yaratma amacını gerçekleştirmektedir. Tarihi yapıların onarımı ya da kent meydanlarının yeniden düzenlenmesi noktasında ciddi işler hayata geçiren kuruluş, günden güne daha iyiye ulaşmak için çabalamaktadır. Gönüllü desteği ile daha çok işler başarabilecek olan kuruluş ilerlemesini sürdürmektedir.Web sitesi: www.cekulvakfi.org.trTelefon: 0212 249 64 64Adres: Ekrem Tur Sok. No 8 Beyoğlu 34435 İstanbul