Vefat Sonrası Yapılacak Veraset İntikal İşlemleri

Vefat Sonrası Yapılacak Veraset İntikal İşlemleri

Veraset İntikali Nedir

Bir kişinin ölmesini takiben bazı işlemlerin yapılması gerekir. Bunlardan birisi de veraset intikali için ilgili kurumlara başvurmak ve mirasın intikalini sağlamaktır. Veraset intikali ile ilgili detaylı bilgi almak ve yapmanız gereken işlemlerin detaylarını öğrenmek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Miras bırakanın ölmesini takiben miras kalan mallar, gayrimenkuller, banka hesabındaki paralar, hisse senetleri, araç gibi unsurların yasal mirasçılara intikali için bazı işlemler yapılması gerekir. Bu işlemler genel olarak veraset intikal işlemleri olarak adlandırılır. Verasetin intikali için öncelikle ölen kişinin nüfustan düşürülmesi gerekir. Bunun için ölüm tutanağına ölen kişinin nüfus cüzdanı eklenerek ilçe nüfus müdürlüğüne başvurulur. İlçe nüfus müdürlüğüne 10 gün içinde başvuru yapılması gerekir.

Veraset Beyannamesi Vermek için Gerekli Olan Evraklar

Ölüm sonrası mirasçıların mirasçı olduklarını belgelemeleri gerekir. Mirasçılar veraset belgesi alarak mirasçı olduklarını belgeleyebilirler. Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi almak için notere veya Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulması gerekir. Veraset ilamı mirasçılardan biri tarafından çıkarılabilir. Mirasçılık belgesinin aslı yasal işlemlerde gerekli olduğundan bu belgenin fotokopisini çektirmek en doğrusudur. Mirasçılık belgesi alındıktan sonra Vergi Usul Kanunu gereğince vergi dairesine başvurulması gerekir. Veraset ve intikal vergisi için vergi dairesine ölümü takiben 1 ay içinde başvurulması gerekir. VUK bu süreye 3 ay eklediği için veraset ve intikal vergisi için en geç 4 ay içinde başvuru yapılması gerekir. Bu başvuru ile ölen kişinin vergiden düşmesi ve tüm malları ile ilgili yükümlülüklerin mirasçılara geçtiği veraset beyannamesi ile beyan edilir. Ölen kişinin ölümünü vergi dairesine bildirmek için beyanname verilir. Bu aşamada veraset ilamı, gayrimenkul emlak beyanı, ölüm belgesi gereklidir. Bu belgeler ile birlikte vergi dairesinde doldurulan beyanname yetkili kişilere teslim edilir. Miras bırakana ait gayrimenkuller, menkuller, banka hesabında bulunan para ve taşıtlar bu beyannamede beyan edilmek zorundadır. Beyan işlemi her mal için ayrı ayrı da yapabilir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için avhandesahin.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.