SÖZLEŞME İHLALİ KAPSAMINDAKİ KONULAR NELERDİR?

SÖZLEŞME İHLALİ KAPSAMINDAKİ KONULAR NELERDİR?

Sözleşmeyi Değiştirme Özgürlüğü

Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan sözleşmeler, kanun koyucu tarafından sunulan şartlara bağlıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 1. maddesinde ifade edilen bu kıstaslar, hukuki sonuç doğuran süreçlerdir. Bu süreçte irade beyanında bulunan iki tarafın olması gereklidir. Taraflardan biri icapta bulunur, diğeri ise icabı kabul eder. Hukukun çizdiği çerçeveler sınırında bireyin sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü bulunur. İcapta bulunan tarafın sözleşmeyi yapacağı kişiyi kendisinin seçmesi gereklidir. Sözleşmenin içeriği de hür olarak belirlenmelidir. Bunların yanı sıra sözleşmenin şeklini belirleme özgürlüğü de kanun kapsamı altında belirlenen kıstaslar arasındadır. Sözleşmenin hazırlanması, hukuki bir geçerlilik taşıyacağı için https://www.solmazlaw.com/project/sozlesmeler-hukuku/ gibi hukuk bürolarından destek alınması gereklidir.

Diğer Sözleşme İhlali Çeşitleri

Tarafların sözleşmeyi sona erdirme ve sözleşmeyi değiştirme özgürlüğü bulunur. Sözleşme ihlalinin birçok çeşidi vardır. Bu çeşitlerden ilki mülkiyet devri ile ilgilidir. Mülkiyet devri kapsamında ise trampa sözleşmesi, bağışlama ve satım sözleşmesi bulunur. Bunun yanı sıra sözleşme ihlali çeşitlerinin arasında yararlandırma ve kullandırma amacıyla hazırlanan sözleşmeler gelir. Bu çeşit de ödünç ve ariyet sözleşmesi olarak ikiye ayrılır. Diğer sözleşme ihlali çeşitlerinin arasında saklama amacı güden ve iş görme amacı güden sözleşmeler bulunur. Saklama amacıyla hazırlanan sözleşme ihlalleri kapsamında tesadüfe veya talihe bağlı sonuçlardan doğan sözleşmeler bulunur. İş görme amacı güden sözleşmelerde ise eser, vekalet ve hizmet sözleşmesi bulunur. Bu tür sözleşme ve ihlalleri kapsamında hukuk bürolarından destek alabilirsiniz. Hukuk büroları hem danışmanlık hem de avukatlık hizmeti alabilirsiniz. Bu sayede sözleşmeden kaynaklanan problemlerin hukuki yollardan çözüme kavuşturulmasını sağlayabilirsiniz. Nitelikli hukuk büroları, sözleşme ihlali davasının açımından davanın bitimine kadar tüm süreci sizin için takip eder.