İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası Hangi İşverenlere Açılır?

İşe iade davasını kısaca şöyle açıklayabiliriz; işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz ve haksız bir nedenle feshedilmesiyle, işsiz kalan işçinin mağduriyetini gidermek için işe geri dönüş talebiyle açmış olduğu İş Hukuku davasıdır. Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından işçinin işten çıkarılma sebebi araştırılır. Eğer İş Hukuku kuralları çerçevesinde açıklanabilir bir neden bulunamazsa işçi açısından olumlu bir dava olur. Dava sona erdikten sonra işçinin haksız bir nedenle işten çıkarıldığı tespit edilirse işe iade kararı çıkar. Maden ocakları gibi yer altında çalışan işçiler için böyle bir şart yoktur onlar her zaman açabilirler. adresinden tüm haklarınızı öğrenebilirsiniz. İşçinin mağduriyetini önlemek için görülen bu davalara da işe iade davası denir.

İşe İade Davasını Kimler Açabilir?

İş Kanunu’nun 18. maddesine göre, hiçbir sektör sınırlandırması olmadan en az 30 işçi çalıştıran işverenlere karşı işe iade davası açılabilir. Bu konuda başka hiçbir sınırlandırma yoktur. Bu 30 işçi tespit edilirken eğer taşeronluk bir ilişki kurulmuşsa, asıl işveren kendi işçi sayılarıyla alt işveren ise kendi işçi sayılarıyla değerlendirilir. Yani bu davayı açabilmek için, her işverenin kendi bünyesinde en az 30 işçi çalıştırıyor olması gerekmektedir. İş Kanunu hükümlerine göre teknolojik uzmanlık gerektiren bazı işler dışında asıl iş bölünüp de taşeronlara verilmesi yasaktır. Bu gibi durumlarda her iki işverenin sayısı toplanarak değerlendirilmelidir. İş sözleşmesine göre belirli bir süre ile çalışarak en az 6 aylık bir kıdemi olan her işçi işe iade davası açabilir. Kıdem tazminatı gibi 1 senesini doldurmasına gerek yoktur, en az 6 ay bu dava için yeterli bir süre olacaktır. Kıdem şartı hesaplanırken deneme süreci olarak sözleşmede yer alan zaman aralığı da hesaba katılır.