İcra Takibi

İcra Takibi

İcra Avukatının İcra Dosyasındaki Faaliyetleri Nelerdir?

İcra, bir işi yapma, yürütme, yerine getirme veya uygulama anlamına gelmekte olan bir kelimedir. Herhangi bir konuda borçlu olan şahsın, mevcut borcunu ödememesi veya sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda İcra ve İflas Kanunu gereği devletin adliyelerindeki ilgili müdürlüklere yapılan başvuruların ardından borcun tahsil edilmesine ilişkin yapılan tüm işlemlere icra takibi denir. İcra takibinde kesinlikle bir mağduriyet söz konusudur ve icra belki de en son çare olarak başvurulan hukuki yöntemdir. Burada önemli olan husus, alacağın tahsil edilememesi durumudur. İcra takibine dair süreçlerin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla avukat kanalıyla icra yoluna gidilmesi yerinde olur. İcra takibi ile ilgili detaylı bilgiyi, https://www.solmazlaw.com/project/icra-ve-iflas-hukuku/ sitesi üzerinden anında alabilirsiniz.

İcra Takibinde Avukatın Faydaları Nelerdir?

İcra dosyalarını takip etmekte olan avukat, alacaklı ve borçlu ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirir. Avukatlar, kimi zaman alacaklı tarafın vekaletini alırken kimi zaman da borçlu tarafın vekaletini alırlar. Avukat hangi tarafın vekili ise o tarafın sıkıntıları doğrultusunda işlem yürütür. Daha fazla mağduriyet yaşanması önlenir. Avukat, borçlunun vekaletini yürütüyorsa borç da herhangi bir sıkıntı olup olmadığını; açılan takibin usulüne uygunluğunu inceler. Eğer alacaklının icra takibi gerçekleştiriliyorsa alacaklı kişi ya da kurumun talebine göre ilamlı icra ya da ilamsız icra takibi gerçekleştirilir. Avukat tarafından icra dairesinde takipler, en kısa zamanda başlatılır ve ödeme alma noktasında çalışmalar epeyce hızlandırılır. İcra takibi, herhangi bir avukat vasıtasıyla gerçekleştirildiği zaman, ödeme işlemlerinin çok daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi muhtemeldir. Bu sebeple, icra takibi sırasında avukat tutmak son derece önemli bir eylemdir ve işlemlerin pratik ve hızlı bir şekilde sonlandırılması açısından oldukça gereklidir.