Boşanma Davası Neden Açılır?

Boşanma Davası Neden Açılır?

Boşanma davası, resmi evliliklerin yasal boşanma sebepleri halinde gerçekleşir. Boşanma davaları anlaşmalı olabileceği gibi çekişmeli de olabilir. Bu davalar yalnızca hakimin kararı ile sona erer. Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür. Bu davalarda özel hukuk davalarından farklı usuller uygulanır. Boşanma davası açılması durumunda maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşılması, nafaka gibi hukuki sorunlar çözülmesi amaçlanır. Boşanma davaları ile çiftler arasında yeni hukuki sonuçlar ortaya çıkar. Örneğin boşanma davasından sonra çiftlerin aldığı mallar eşler arasındaki mal paylaşımına dahil edilmez. Aile mahkemelerinde yargılama sonucunda boşanma kararı verilirse mal paylaşımı dışındaki tüm çekişmeler de ortadan kalkar. Mal paylaşımı davası, boşanma davasının kesinleşmesinin ardından ya da aynı anda açılsa da bu iki dava ayrı olarak yürütülür.


Boşanma Sebepleri

Boşanma davası, ikiye ayrılır. Bunlar anlaşmalı boşanma davası ile çekişmeli boşanma davası şeklindedir. Anlaşmalı olan boşanma davalarında iki tarafta boşanmanın tüm sonuçları ile ilgili anlaşma sağlar. Çekişmeli davalarda ise taraflardan hangi tarafın kusurlu olduğu, nafaka, velayet, maddi tazminat, manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı ile ilgili konularda çekişme yaşanır. Çekişmeli boşanma davalarının genel ya da özel sebepleri olabilir. Geçimsizlik, tartışma, hakaret, şiddet, evlilik yükümlülüklerine uyulmaması gibi konular genel boşanma sebepleri arasında yer alır. Kanunda sınırlı olarak yer alan zina, hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranışlar, taraflardan birinin diğerini terk etmesi, taraflardan birinin akıl sağlığının yerinde olmaması gibi durumlar özel boşanma sebepleri arasında yer alır.

Boşanma Avukatı Hizmetleri


Tarafların zarar görmemeleri açısından profesyonel ve alanında uzman avukatlar ile çalışmaları son derece önemlidir. Boşanma davaları aile hukuku içerisinde yer alır.