Tazminat Hakkı Kimlere Verilir?

Tazminat Hakkı Kimlere Verilir?

Kıdem tazminatı ödemeden İşçi Çıkarma Hangi Hallerde Mümkün?

Tazminat davaları maddi ve manevi olarak iki şekilde açılır. Maddi tazminat davalarında karşı taraftan para talebi suretiyle zararın giderilmesi amaçlanır. Manevi tazminat davalarında da hem yasal ceza hem de para cezası söz konusu olabilir. Ancak açılan davalarda kanunun belirlediği miktarlar üzerinden hesaplama yapılır. Her yıl bu fiyatlar yeniden değişir ve güncellenir. Kıdem tazminatı hesaplama 2020 fiyat aralıkları ve diğer tazminat davası çeşitleri için yeni fiyatlar resmi olarak değiştirildi.

Online Hukuk Bürosu Hizmetleri?

İşverenlerin de tazminat ödemeden işçi çıkarma hakları vardır. Ancak bu haklar ancak yasal ve kanunda belirtildiği şekillerde olursa geçerli olur. İşe devamsızlık, içki, ahlak sorunları ve ortamda iyi niyete uymayan hallerde işverenin işçiyi tazminat ödemeden çıkarma hakkı vardır. Ancak tüm bu hallerin delil, belge ve tanıklarla ispat edilmesi gerekir. Örneğin işyerinde taciz yapan işçi için kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkar. Tazminat davalarında fiyat ve hesaplama her yıl yasal olarak değişir. Hukuk kapsamında tüm haklarınızın korunması ve bu süreçte yasal sürecin sizin adınıza takip edilmesi için alanında uzman avukata ve hukuk danışmanlarınıza ihtiyacınız olacak.