Sanayi Belgesi Nasıl Alınır?

Sanayi Belgesi Nasıl Alınır?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun birinci maddesi içerisinde değerlendirilen sanayi işletmelerine, devamlı şekilde süregelen bir tamirat yapan işletmelere, elektrik ve diğer enerjileri üreten yerlere ve gemi inşaatı gibi inşaat yapan büyük inşaat yerlerine verilen belgeye sanayi sicil belgesi adı verilmektedir. Bu belgeye sahip olmak isteyen firmalar elektronik ortamdan başvuru yapabilmektedirler. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.


Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi sicil belgesi 6948 sayılı kanun gereğince sanayi sicil kanunu içerisinde değerlendirilen işletmelere verilen bir belgedir. Bu belge Sanayi ve Teknoloji il müdürlükleri tarafından verilmektedir. Bu belgeyi almak için e devlet veya sanayi sicil bilgi sistemine giriş yapabilir ve buralardan bu belgeleri edinebilirsiniz. Sanayi sicil kanunu kapsamında bulunan işletmelerin sanayi siciline kayıtlı olması zorunludur.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?


Üretim yapan veya üretime geçen işletmelerin sanayi siciline kayıt edilebilmesi için e devlet üzerinden giriş sağlanan sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapan firma, içeriği bakanlıkça belirlenen beyanname, yıllık işletme cetveli ve anket formu bu elektronik ortamda doldurulur. Tüm ölçekli işletmeler makine ve tesisat, üretim ve tüketim kapasitesi bilgilerini kapasite raporunu dikkate alarak beyan ederler. Müracaatın sonuçlanması için ticaret sicil gazetesi ve kapasite raporu nüshaları sanayi ve teknoloji müdürlüklerine iletilmelidirler. Elektronik ortamda yapılan başvuru il müdürlüklerinde incelenir ve uygun bulursa müracaat onaylanır. Kaydı uygun olmayan işletmelerin başvurusu reddedilir ve işletmelere yaz olarak elektronik ortamdan bilgi verilir. Sanayi sicil belgesinin işletmelere sağladığı birçok yarar vardır. Sanayi sicil belgesi bulunan firmalar ihraç kaydıyla mal alımında KDV tecil terkin uygulamasından faydalanabilmektedirler. Bunun yanı sıra sanayi sicil belgesi bulunan firmaların KDV muafiyeti vardır. Yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV mükellefi olan firmalar KDV muafiyetine sahiptirler. Sanayi sicil belgesine sahip firmalar elektriklerini sanayi abone tarifesi üzerinden öderler. Bu avantajdan faydalanmak isteyen firmalar elektrik dağıtım firmalarına başvururlar. Son olarak sanayi sicil belgesi olan firmalar kamu ihalelerinde de avantajlıdırlar. Çünkü ihale kanununda bulunan yerli isteklilerin belirlenmesine bu belgeye sahip firmalar tercih sebebi olmaktadırlar.