Yazılım Yönetiminde Bilinmesi Gerekenler

Yazılım Yönetiminde Bilinmesi Gerekenler

Yazılım lisans yönetimi ve programı ülkemizde yazılım alan bilgileri yönelik olarak oluşturulan ilk programlar arasında yer almaktadır. Bu programın ise genel olarak amacı ülkemizde yazılım uygulamalarının gelişimine öncülük etmek, yazılım sistemlerinin de yönetimi ve oluşturulması alanlarında gerekli olan prensip süreçleri, yöntemleri ve teknikleri yaymak ve bu alanlarda da öncü uzmanlar ve profesyonel kişiler bulunarak gerekli olan hizmetler en etkili şekillerde sunulmaktadır. Programın genel hedefi kitlesi ise yazılım alanlarındaki uzmanlar olmaktadır.

Program Amaçları Nedir?

Bu yazılım sistemleri yeni askeri ve ticari teknolojilerin ve iş dünyasında olan bütün yeniliklerin arkasında itici bir güç haline gelmektedir. Yazılım lisans yönetimi sistemlerinin de karmaşıklığı ve uygulama alanlarında ki hızı artmaktadır. Ancak bilinmesi gerekmektedir ki farklı alanlarda ki ve daha büyük boyutlardaki yazılımlara yönelik olarak artan talep istenen işlevselliğe sahip, güvenilir, maliyeti oldukça düşük ve zamanında geliştirilmiş yazılımları geliştirebilmek ve yönetebilmek için de makul yönetim tasarım ve üretim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulamasını gerektirmektedir.

Program Yapısı Nedir?

Yazılım lisans yönetimi yüksek lisans programı olarak kullanımları sağlanmaktadır. Bu sistemlerde yazılım kategorisi ve yazılım alan kategorisi bilgisayarların temelli ve yazılım uygulama alanları ile dair olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda yazılın edinme, geliştirilme, yönetimi ve gelişimi için de gerekli olan ilke, süreç, yöntem teknik ve standartları bilir ve gerekli uygulamalar bu sayede yapılmaktadır. Genel olarak da iş süreçleri özellikle de yazılım geliştirme süreçleri, yöntemleri, teknikler ve ölçümleri ile de sistematik olarak da tanımlamaktadır.