Psikolojik Testlerin İşlevi

Psikolojik Testlerin İşlevi

Uygulanan psikolojik testlerin genel amacı, bireyin farklı durumlar karşısındaki tepkisini veyahut diğer bir birey ile arasındaki farkları belirleyebilmektir. Özellikle okullarda çocuklar için uygulandığında oldukça önemli sorun ve problemlerin belirlenmesinde ve tedavisinde katkı sağlayan bu testler zekâ geriliği, davranış bozukluklarının tespiti gibi durumların tespitinde kullanılmaktadır.

Psikoloji Testlerinin Çeşitleri

Psikoloji testi türleri özelliklerindeki farklılıklardan dolayı sınıflandırılabilir. En yaygın olan sınıflandırma şekli kişilik testleri ve yetenek testleri olarak gruplandırmaktır. Yetenek testleri, kendi içerisinde zekâ testleri ve özel gruplar için yetenek testleri olarak ayrılmaktadır. Kişilik testleri ise; kişiliği ölçen ve buna ek olarak tutum, ilgi ve değer ölçek testlerini içermektedir. Kişiliği ölçmek için uygulanan testler kendi içerisinde nesnel ve projektif olarak ikiye ayrılmaktadır. Beyin ve davranış ilişkisini temel alan ve değişik beyin işlevlerinin düzeylerini ölçmeyi hedefleyen nöropsikolojik testler zekâ testlerine yakındır.

Zekâ Testleri

Her insan zekâ olarak adlandırılan bir kavramın varlığına inanır. Fakat bu kelimenin tam olarak tanımını yapmak oldukça zordur. Günümüzde uygulanan zekâ testleri kimi zaman zihinsel yetenek testi olarak adlandırılan bu testler, bireyin mevcut durumda olan zihinsel yeteneğini değerlendirmek amacı ile geliştirilen ölçüm araçları olarak tanımlanmaktadır.

Kişilik Testleri

Kişilik testleri projektif ve nesnel testler olarak ikiye ayrılmaktadır. Uygulanmakta olan kişilik testleri, sadece kişilik özelliklerinin psikolojik bulguların ölçümü ile alakalı olan testleri kapsamamaktadır. Bütün bunların dışında duygu durum, düşünce, davranış, güdülenme ve ilgi tutumlarını da içermektedir.

Nöropsiklojik Testler

Nöropsikolojik testlerin en temel amacı hastanın yakınmasındaki sebeplerin psikolojik mi yahut beyindeki hasar veya bozukluk durumlarından mı kaynaklandığının belirlenmesidir. Yetişkinlerde, çocuk ve ergenlerde uygulanabilen psikoloji testi bireyin yaşam kalitesini ve geleceğini doğrudan etkilemektedir. Bu sebepten dolayı herhangi bir belirti yahut bozukluktan dolayı bir uzmandan yardım alabilmek için internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmaları ziyaret edebilirsiniz.