Atık Yönetiminde Planlama

Atık Yönetiminde Planlama

Atık Yönetim Planı Nedir

Endüstrileşmenin artması ve buna bağlı olarak kentleşme ve nüfus artışındaki artış çevre kirliliğini de beraberinde getirdi. Özellikle üretimden kaynaklı olarak çevreye bırakılan tehlikeli atıklar temiz su kaynaklarını kirleterek doğal yaşamı yok etmekte ve insan sağlığı için bir risk oluşturmakta. Atıkların çevreye gelişigülez bırakılmasını önlemek ve bunun sonucunda da doğal yaşamı korumak için önlem alınması gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak açısından önemli. Atık yönetim planı da bu çerçevede uygulamaya konuldu. Atık yönetimi ve atıkların nasıl toplanıp depolanması gerektiği hakkında internet sayfalarındaki firmaları ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz. Atıkların türlerine göre çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak için belirli bir program ve plan dahilinde hareket etmeye atık yönetim planı denir. Atıklar genel bir sınıflandırmaya tabi tutulacak olursa tehlikeli atıklar ve tehlikesiz atıklar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Bu atıkları da kendi içinde farklı sınıflara ayırmak mümkündür. Atık yönetim planı da atıkların türüne göre belirlenir. Bu plan ve programda esas olan atıkların çevreye uyumlu bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Atık Yönetim Planında Olması Gerekenler

Atık yönetim planı tehlikeli atık üreten endüstri firmaları tarafından hazırlanır. Atık yönetim planları en az 3 yıllık yapılır. Tehlikeli atık üreten sanayici tarafından hazırlanan bu planda ortaya çıkan atıkların türleri kodlanarak açık bir şekilde belirtilir. Geçici depolana alanları hakkında bilgi verilir. Atıkların ne kadarının kanzanıldığı, ne kadarının bertaraf edildiği, atıklara uygulanan işlemler hakkında bilginin yer aldığı atık yönetim planları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verilir.