Çocuk Yetiştirmek

Çocuk Yetiştirmek

Çocuğu İnşa EtmekKişilik yapımız ve kendimizi nasıl algıladığımız çocuk yaşlarda edindiğimiz benlik algımızdır. Çocuk yaşlarda büyüdüğümüz ortam, bize nasıl davranıldığı bu algımızı belirler. Bir ömür boyu üzerimizde taşıdığımız bu algı diğer insanlarla olan ilişkilerimizi ve olaylar karşısında verdiğimiz tepkilerimizi hatta nasıl birer ebeveyn ve eş olacağımızı da belirler. Saygılı bir aile ortamında büyüyen bir çocuk kendisini “ saygın “ olarak algılar. Yetişkinlik hayatı içerisinde hem diğer insanlara saygılı davranır hem de kendisine saygı duyulmasını bekler. Ailesinden çok fazla değer görmemiş, saygısızca ithamlarda bulunulmuş, öğretmeni tarafından tembel ilan edilmiş, arkadaşlarının oyunlarda dışladığı bir çocukta değersizlik algısı yerleşmiştir. Yetişkinlik yıllardında değer görse bile anlamlandıramaz ve kendisi tarafından kabul görmez. Diğer insanlara, eşine ve çocuğuna da çocukken gördüğü muamelenin aynısını yapmak ona normal gelir.Mutlu ve Kendini Değerli Hisseden Çocuklar İçinÇocuk terbiyesini; çocuğu sürekli ikaz etmek ve düzeltmek olarak görmek değil, onun kendisini iyi hissedeceği ve koşulsuz sevildiğini hissettiği bir aile ortamı hazırlamak olarak görmeliyiz.